Технически данни

Технически спецификации*

ИЗВЪРШЕН ТЕСТ ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТВАНЕ ТЕСТОВИ РЕЗУЛТАТИ
Относително тегло ASTM C97 2,45 gr/cm3
Моос Твърдост BS 6431 6-7 Mohs
Устойчивост на удар 15-25cm за 1,2cm продукти
TS EN 14617-9 35-60cm за 2cm продукти
80-175cm за 3cm продукти
Якост на огъване TS EN 14617-2 40-70 N/mm2
ASTM C880 6031 psi
Устойчивост на износване TS EN 14617-4 140-175mm3
Абсорбция на вода TS EN 14617-1 0,10%
BS 6431-11 0,10%
Разпространение на огън ASTM E-84 Class A
Химическа устойчивост ASTM D2299 Само силни киселини и основи могат да повлияят.
BS 6431-18
Устойчивост на замразяване ASTM C1026 Без промяна
Якост на огъване BS 6431-12 52,4 N/mm2
Устойчивост на термичен шок ASTM C484 Не се наблюдават видими дефекти
Изменения причинени от ерозия ASTM G23 Не се наблюдават видими промени след 100 часа

* Резултатите от тестовете могат да варират според свойствата на продуктите.

Изработен от кварц, Изработен за живот ...
Кварцът и великолепните цветове на природата се събират, за да се формира Cimstone®.
Хигиенни кухни и бани ...
Продуктите Cimstone® са сертифицирани от NSF International за съответствие със стандарт 51 на NSF/ANSI за материали и компоненти, използвани в оборудване в заведения за хранене.
Грижа и поддръжка
Трайното покритие на Cimstone® изисква само прости и рутинни грижи за поддържане на добър външен вид.